Coin Target AI

coin-target-with-text-logo

Polityka prywatności

Klikając „Kontynuuj”, wyrażasz zgodę na wysyłanie Ci e-maili z informacjami o naszych ofertach. Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać więcej e-maili, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie na dole każdego e-maila.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informację o standardach i warunkach, zgodnie z którymi Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczanych przez osoby odwiedzające witryny w sieci WWW, których właścicielem i operatorem jest Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o naszych praktykach gromadzenia informacji i sposobach, w jakie mogą być wykorzystywane Twoje dane. Niniejsza polityka może od czasu do czasu ulegać zmianom, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie tych informacji.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie zazwyczaj otrzymuje określone dane o osobach odwiedzających jego witrynę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są podawane dobrowolnie, na przykład gdy odwiedzający proszą o informacje, kupują lub rejestrują się w celu skorzystania z usług, otwierają zgłoszenie do obsługi klienta, dostarczają informacji o CV dotyczących możliwości zatrudnienia lub przesyłają nam e-maile. -Poczta. Oczywiście niektóre z tych czynności wymagają podania nam informacji, na przykład podczas dokonywania zakupu, korzystania z karty kredytowej w celu płacenia za usługi, przesyłania CV lub żądania określonego rodzaju informacji. Jeśli podasz Oprogramowaniu dane osobowe za pośrednictwem jednej z naszych witryn internetowych, zostaną one wykorzystane w celu spełnienia Twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz mieć możliwość wyboru, czy chcesz, aby Oprogramowanie wykorzystywało te informacje do dodatkowych celów. Oprogramowanie zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wysyłania biuletynów i innych ważnych informacji na temat usług Oprogramowania. W przypadku braku jakichkolwiek instrukcji od Ciebie Oprogramowanie może wykorzystać podane przez Ciebie informacje w celu poinformowania Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę spółek The Software, autoryzowanych agentów Oprogramowania oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi Oprogramowanie ma relacje i których oferty może Cię zainteresować.

Przykładów podanych w tych materiałach nie należy traktować jako obietnicy ani gwarancji zarobków. Potencjał zarobkowy jest całkowicie zależny od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i włożonego wysiłku. Nie nazywamy tego „programem wzbogacenia się” i nie powinieneś go tak postrzegać.

B. Informacje nieosobowe (ogólne):

Ogólnie rzecz biorąc, Oprogramowanie automatycznie gromadzi pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zwykle zawiera informacje o adresie internetowym przypisanym do Twojego komputera, liczbie i częstotliwości osób odwiedzających oraz odwiedzanych witrynach Oprogramowania. Oprogramowanie gromadzi te informacje w ograniczonym celu, jakim jest określenie obsługi klienta i potrzeb witryny internetowej. Osiągamy to za pomocą określonych technologii, w tym „plików cookie” (technologii, która może być wykorzystywana do dostarczania odwiedzającym dostosowanych informacji na temat usług Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy zebranych w ten sposób informacji z żadnymi danymi osobowymi. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o otrzymaniu pliku cookie i możesz odmówić jego przyjęcia.

C. Twoja witryna internetowa, serwer, tablice ogłoszeń, forum i witryny stron trzecich:

Informacje ujawnione w przestrzeni publicznej, w tym na tablicach ogłoszeń, w pokojach rozmów lub witrynach internetowych, które Oprogramowanie może udostępniać użytkownikowi w ramach usług Oprogramowania, są dostępne dla każdej osoby odwiedzającej tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji ujawnionych w tych lokalizacjach. Ponadto witryny internetowe Oprogramowania zawierają łącza do witryn należących do osób trzecich, niezwiązanych z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić w tych witrynach, i zaleca zapoznanie się z oświadczeniami dotyczącymi polityki prywatności tych witryn, które odwiedzasz.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Niezależnie od powyższego i zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie w pełni współpracuje z urzędnikami stanowymi, lokalnymi i federalnymi podczas wszelkich dochodzeń związanych z jakąkolwiek treścią (w tym osobistą lub prywatną komunikacją elektroniczną przesyłaną do Oprogramowania) lub rzekomymi niezgodnymi z prawem działaniami dowolnego użytkownika Oprogramowania. Serwisu i podejmuje uzasadnione środki w celu ochrony swoich praw własności. W ograniczonych celach związanych z realizacją takiej współpracy i środków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie może wymagać ujawnienia danych osobowych. Ponadto Oprogramowanie może zdecydować się na monitorowanie obszarów komunikacji dowolnego rodzaju w celu spełnienia wszelkich przepisów prawa, regulacji lub żądań rządowych; jeśli takie ujawnienie jest konieczne lub właściwe do obsługi Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakichkolwiek swoich udziałów w Oprogramowaniu i Oprogramowaniu oraz innych witrynach będących własnością firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przekazania informacji o Tobie (w tym między innymi imienia i nazwiska, danych adresowych, i inne informacje, które dostarczyłeś do Oprogramowania) stronie trzeciej, która koncentruje swoją działalność na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być następcą Oprogramowania w zakresie konserwacji i ochrony informacji gromadzonych i utrzymywanych przez Oprogramowanie; i wyraża zgodę na obowiązki wynikające z niniejszego oświadczenia politycznego.