Coin Target AI

coin-target-with-text-logo

Privacybeleid

Door op “Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor heeft gekozen om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd onderaan elke e-mail afmelden.

De Software respecteert de privacy van ieder individu dat onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder de Software de privacy beschermt van informatie die wordt verstrekt door bezoekers van sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en beheerd worden door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft informatie over onze praktijken voor het verzamelen van informatie en over de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus kom regelmatig terug om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De Software ontvangt doorgaans alleen specifieke gegevens over websitebezoekers wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie opvragen, diensten kopen of zich inschrijven, een ticket voor klantenondersteuning openen, CV-informatie verstrekken over vacatures, of ons een e-mail sturen. -mail. Uiteraard vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie opvraagt. Wanneer u via een van onze websites persoonlijk identificeerbare informatie aan de Software verstrekt, wordt deze gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te selecteren of u wel of niet wilt dat de Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De Software behoudt zich het recht voor om u, naar eigen goeddunken, bulletins en andere belangrijke informatie over uw De Software-diensten te sturen. Als u geen instructies van u krijgt, kan de Software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de bedrijvengroep van The Software, geautoriseerde agenten van The Software en andere leveranciers van goederen en diensten met wie de Software relaties onderhoudt en wier aanbiedingen wellicht interessant voor u.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden opgevat als een belofte of garantie voor inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, onze ideeën, technieken en de geleverde inspanningen gebruikt. We beschouwen dit niet als een ‘word rijk-plan’, en je moet het ook niet als zodanig beschouwen.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch bepaalde algemene informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het bevat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers en de bezochte The Software-sites. De Software verzamelt deze informatie met als beperkt doel het vaststellen van de behoeften op het gebied van klantenservice en website. We bereiken dit door gebruik te maken van bepaalde technologieën, waaronder “cookies” (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker op maat gemaakte informatie over de diensten van de Software te bieden). De Software combineert op deze manier verzamelde informatie niet met persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding ontvangt wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw door de software gehoste website, server, bulletinboards, forum, sites van derden:

Informatie die u vrijgeeft in een openbare ruimte, inclusief op een prikbord, chatroom of website die de Software voor u kan hosten als onderdeel van uw De Software-services, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan de informatie die u op deze locaties vrijgeeft niet beschermen. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derden die geen verband houden met de Software. De Software kan de informatie die u op deze sites vrijgeeft niet beschermen en raadt u aan de privacybeleidsverklaringen van de sites die u bezoekt te lezen.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, werkt de Software volledig samen met staats-, lokale en federale functionarissen bij elk onderzoek met betrekking tot inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie verzonden naar de Software) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de Software. Service, en neemt redelijke maatregelen om zijn eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van het verwezenlijken van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kan het zijn dat de Software persoonlijk identificeerbare informatie openbaar maakt. Bovendien kan de Software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te monitoren om te voldoen aan wet-, regelgeving of overheidsverzoeken; als een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de Software te kunnen gebruiken; of om de rechten of eigendommen van de Software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een belang in de Software en de Software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt The Software zich het recht voor om uw gegevens te verkopen of over te dragen (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, en andere informatie die u aan de Software hebt verstrekt) aan een derde partij die zijn activiteiten concentreert op communicatieproducten of -diensten; gaat ermee akkoord de opvolger van de Software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die door de Software wordt verzameld en onderhouden; en gaat akkoord met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.