Coin Target AI

coin-target-with-text-logo

De gebruiksvoorwaarden van de softwarewebsite

Bedankt voor uw bezoek aan de website (de “Website”) waarop u de link naar deze Gebruiksvoorwaarden heeft gevonden (de “Website”). De Website is een interneteigendom van TheSoftware. (gezamenlijk aangeduid als “TheSoftware”, “wij” en “ons”). U stemt ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden van de TheSoftware-website (“Gebruiksvoorwaarden”), in hun geheel, wanneer u: (a) de Website bezoekt; (b) zich inschrijven voor een nieuwsbrief of zich abonneren op een mailinglijst of informatie opvragen via de Website (“Abonnementsdiensten”); (c) u registreert om deel te nemen aan promoties, wedstrijden en/of loterijen die van tijd tot tijd door TheSoftware worden aangeboden (elk een “Wedstrijd”); (d) lid worden, of proberen lid te worden, van een aangesloten programma of andere lidmaatschapsorganisatie die op de Website wordt aangeboden (“Lidmaatschapsdiensten”); en/of (e) een product en/of dienst bestellen via de Website (“Diensten van Leveranciers, en samen met de Abonnementsdiensten en Lidmaatschapsdiensten, de “Diensten”). Het Software-privacybeleid (“Privacybeleid”), het officiële wedstrijdreglement dat van toepassing is op elke wedstrijd, de Software-aankoopovereenkomst(en) (“Aankoopovereenkomst”), de Software-lidmaatschapsovereenkomst(en) (“Lidmaatschapsovereenkomst”), evenals alle andere operationele regels, beleid, prijslijsten en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, zijn hierin uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing (gezamenlijk de “Overeenkomst”). Lees de volledige voorwaarden van de Overeenkomst zorgvuldig door. Indien u niet akkoord gaat met de Overeenkomst in zijn geheel, bent u niet bevoegd om de Diensten en/of Website op welke wijze dan ook te gebruiken.

De Software ONTKENT SPECIFIEK DE TOEGANG TOT DE WEBSITE EN/OF DIENSTEN VOOR IEDERE INDIVIDU DIE VALT ONDER DE CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT VAN 1998, ZOALS GEWIJZIGD (“COPPA”). TheSoftware BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE TOEGANG TOT DE DIENSTEN EN/OF WEBSITE AAN IEDERE INDIVIDU TE ONTHEBBEN, NAAR EIGEN EN EXCLUSIEVE DISCRETIE.

TOEPASSINGSGEBIED EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U gaat akkoord met de algemene voorwaarden die in de Overeenkomst zijn uiteengezet met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en TheSoftware met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst wordt op de Website geplaatst en u dient de Overeenkomst te lezen voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezette gebruik van de Website en/of Diensten, gaat u er hierbij mee akkoord dat u zich zult houden aan alle voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in de Overeenkomst die op dat moment van kracht is. Controleer daarom regelmatig deze pagina op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die juridisch bindende contracten kunnen aangaan onder de toepasselijke wetgeving. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Abonnementsdiensten

Met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst kunt u, door u te registreren op de Website en goedkeuring te krijgen van TheSoftware, tegen een vergoeding of kosteloos de Abonnementsdiensten verkrijgen of proberen te verkrijgen. De Abonnementsdiensten voorzien u van e-mailinhoud, tekst en ander materiaal (“Abonnementsinhoud”) die relevant is voor online marketing, geleverd door TheSoftware en haar externe partners (“Externe Providers”). De Abonnementsinhoud bevat opmerkingen, meningen en/of ander materiaal dat wordt verstrekt door TheSoftware en externe leveranciers, en er mag niet noodzakelijkerwijs op worden vertrouwd. Wees voorzichtig, gezond verstand en veiligheid bij het gebruik van de abonnementsinhoud en/of abonnementsdiensten. U stemt ermee in dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheid jegens u heeft in verband met dergelijke Abonnementsinhoud. De Software verklaart of garandeert niet dat de Abonnementsinhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Abonnementsdiensten accuraat, volledig of passend is. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Abonnementsdiensten en/of Abonnementsinhoud te gebruiken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u, eindgebruikers of derden, voor enige claim in verband met een van de Abonnementsdiensten.

Lidmaatschapsdiensten

Met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst en de Lidmaatschapsovereenkomst kunt u, door u te registreren op de Website, akkoord te gaan met de Lidmaatschapsovereenkomst en goedkeuring te krijgen van TheSoftware, tegen een vergoeding of kosteloos een Lidmaatschap verkrijgen of proberen te verkrijgen. in een van de verschillende lidmaatschapsprogramma’s die MTS Advertise OU aanbiedt. Voor een kopie van de Lidmaatschapsovereenkomst kunt u terecht op de website van het specifieke Lidmaatschap. Met de Software-lidmaatschapsprogramma’s krijgt u toegang tot inhoud, tekst en ander materiaal (“Ledeninhoud” en samen met de Abonnementsinhoud, de “Inhoud”) geleverd door TheSoftware en bepaalde externe leveranciers, ontworpen om Leden te helpen bij hun online marketingactiviteiten. De Ledeninhoud bevat opmerkingen, meningen en ander materiaal dat wordt geleverd door externe leveranciers van TheSoftware en er mag niet noodzakelijkerwijs op worden vertrouwd. Wees voorzichtig, gezond verstand en veiligheid bij het gebruik van de Ledeninhoud en/of Lidmaatschapsdiensten. U stemt ermee in dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheid jegens u heeft in verband met dergelijke Ledeninhoud. De Software verklaart of garandeert niet dat de Ledeninhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Lidmaatschapsdiensten accuraat, volledig of passend is. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Lidmaatschapsdiensten en/of Ledeninhoud te gebruiken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u, eindgebruikers of derden, voor enige claim in verband met een van de Lidmaatschapsdiensten.

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten van de Website verkrijgen of proberen te verkrijgen. De producten en/of diensten op de Website kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke artikelen door de Externe Leverancier. TheSoftware verklaart of garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke items accuraat of volledig zijn. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige claim in verband met de producten en/of diensten die op de Website worden aangeboden.

Algemeen

De informatie die u moet verstrekken in verband met de registratie voor de Services kan, zonder beperking, een aantal of alle van de volgende zaken omvatten: (a) uw volledige naam; (b) bedrijfsnaam; (c) e-mailadres; (d) postadres (en factuuradres indien verschillend); (e) telefoonnummer thuis; (f) telefoonnummer op het werk; g) nummer van het telekopieerapparaat; (h) creditcardgegevens; en/of (i) alle andere informatie die wordt gevraagd op het toepasselijke registratieformulier (“Serviceregistratiegegevens”). U stemt ermee in om echte, nauwkeurige, actuele en volledige serviceregistratiegegevens te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om Serviceregistratiegegevens te weigeren als wordt vastgesteld, naar eigen goeddunken van TheSoftware, dat: (i) u enig deel van de Overeenkomst schendt; en/of (ii) de door u verstrekte serviceregistratiegegevens onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan de criteria voor registratiegegevens op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle toekomstige aanbiedingen die op de Website aan u beschikbaar worden gesteld en die de huidige functies van de Website aanvullen of anderszins verbeteren, onderworpen aan de Overeenkomst. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Services te gebruiken en/of daarvoor in aanmerking te komen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van Services of andere producten, diensten of promoties aangeboden door TheSoftware en/of een van haar externe leveranciers. Als MTS Advertise OU de Overeenkomst en/of Diensten om welke reden dan ook beëindigt, heeft MTS Advertise OU geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de weigering om de Website te gebruiken uw enige recht en rechtsmiddel is met betrekking tot eventuele geschillen die u met TheSoftware heeft.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere onderscheidingen aan via wedstrijden. Door waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke registratieformulier voor de Wedstrijd, en door akkoord te gaan met de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, kunt u meedoen en kans maken op de promotionele prijzen die via elke Wedstrijd worden aangeboden. Om deel te nemen aan de wedstrijden op de website, moet u eerst het toepasselijke deelnameformulier volledig invullen. U stemt ermee in om echte, nauwkeurige, actuele en volledige wedstrijdregistratiegegevens te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om wedstrijdregistratiegegevens te weigeren als wordt vastgesteld, naar eigen goeddunken van TheSoftware, dat: (i) u enig deel van de Overeenkomst schendt; en/of (ii) de door u verstrekte wedstrijdregistratiegegevens onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan de criteria voor registratiegegevens op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website wordt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Website, de Inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel onderdeel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of worden opgenomen in enig systeem voor het ophalen van informatie, elektronisch of mechanisch. U mag de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten of enig deel daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen. TheSoftware behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn verleend. U mag geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om de goede werking van de Website te verstoren of proberen te verstoren. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van TheSoftware legt. Uw recht om de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, grafische weergave, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de website, inhoud, wedstrijden en diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot , intellectuele eigendomsrechten). Het kopiëren, herdistribueren, publiceren of verkopen door u van enig deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematisch ophalen van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van De software is verboden. U verkrijgt geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of ander materiaal bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of door en via de Diensten, door TheSoftware houdt geen afstand in van enig recht op of op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware en alle bijbehorende afbeeldingen, pictogrammen en servicenamen zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website of door en via de Diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van enig handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF VERWIJZEN NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door TheSoftware, mag niemand de website of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merknamen of auteursrechtelijk beschermd materiaal) hyperlinken naar hun website of weblocatie, om welke reden dan ook. Verder is het “framen” van de Website en/of het verwijzen naar de Uniform Resource Locator (“URL”) van de Website in commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware ten strengste verboden. U stemt er specifiek mee in om met de Website samen te werken om dergelijke inhoud of activiteiten te verwijderen of te staken, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN WIJZIGEN

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken documenten, informatie of andere inhoud die op de Website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

VRIJWARING

DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KAN ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE LEVERANCIERS, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, WORDEN AAN U GELEVERD OP EEN “ AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, WORDEN AFGEWEZEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE AFWIJZING VAN ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM. EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET ALS BEPERKING DAARVAN, GEEFT TheSoftware GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KAN ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE LEVERANCIERS, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, ZULLEN AAN UW EISEN VOLDOEN ; (B) DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KAN ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE LEVERANCIERS, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, ZULLEN ONONDERBROKEN ZIJN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS; (C) U KOMT IN AANMERKING VOOR DE WEDSTRIJDEN EN/OF DIENSTEN; OF (D) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE LEVERANCIERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U KUNNEN AANVRAGEN VIA DE WEBSITE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN. DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KAN ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE LEVERANCIERS, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, KUNNEN BUGS, FOUTEN, PROBLEMEN BEVATTEN OF ANDERE BEPERKINGEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERLIGGENDE INTERNETVERBINDING DIE AAN DE WEBSITE IS VERBONDEN. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR U VAN TheSoftware, EEN VAN HAAR DERDE LEVERANCIERS OF ANDERSZINS VIA OF VIA DE WEBSITE, LEIDT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE OVEREENKOMST IS VERMELD.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden op eigen risico informatie van de Website. TheSoftware garandeert niet dat dergelijke downloads vrij zijn van corrupte computercodes, inclusief maar niet beperkt tot virussen en wormen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT TheSoftware SHALL NOT BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL AND/OR EXEMPLARY DAMAGES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, GOODWILL, USE, DATA OR OTHER INTANGIBLE LOSSES (EVEN IF TheSoftware HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES), TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW FOR: (A) THE USE OR THE INABILITY TO USE THE WEBSITE, SERVICES, CONTESTS, CONTENT, ANY THIRD PARTY PRODUCTS THAT YOU MAY RECEIVE FROM ONE OF OUR THIRD PARTY PROVIDERS, AND/OR ANY OTHER PRODUCTS AND/OR SERVICES THAT YOU MAY APPLY FOR THROUGH THE WEBSITE; (B) THE COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS AND SERVICES RESULTING FROM ANY GOODS, DATA, INFORMATION AND/OR SERVICES PURCHASED OR OBTAINED FROM, OR TRANSACTIONS ENTERED INTO THROUGH, THE WEBSITE; (C) THE FAILURE TO QUALIFY FOR THE CONTESTS, SERVICES OR THIRD PARTY PRODUCTS FROM ANY OF OUR THIRD PARTY PROVIDERS, OR ANY SUBSEQUENT DENIAL OF THIRD PARTY PRODUCTS FROM SAME; (D) THE UNAUTHORIZED ACCESS TO, OR ALTERATION OF, YOUR REGISTRATION DATA; AND (E) ANY OTHER MATTER RELATING TO THE INABILITY TO USE THE WEBSITE, SERVICES, CONTESTS, CONTENT, ANY THIRD PARTY PRODUCTS THAT YOU MAY RECEIVE FROM ONE OF OUR THIRD PARTY PROVIDERS, AND/OR ANY OTHER PRODUCTS AND/OR SERVICES THAT YOU MAY APPLY FOR THROUGH THE WEBSITE. THIS LIMITATION APPLIES TO ALL CAUSES OF ACTION, IN THE AGGREGATE INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, MISREPRESENTATIONS AND ANY AND ALL OTHER TORTS. YOU HEREBY RELEASE TheSoftware AND ALL OF TheSoftware’S THIRD PARTY PROVIDERS FROM ANY AND ALL OBLIGATIONS, LIABILITIES AND CLAIMS IN EXCESS OF THE LIMITATION STATED HEREIN. IF APPLICABLE LAW DOES NOT PERMIT SUCH LIMITATION, THE MAXIMUM LIABILITY OF TheSoftware TO YOU UNDER ANY AND ALL CIRCUMSTANCES WILL BE FIVE HUNDRED DOLLARS ($500.00). THE NEGATION OF DAMAGES SET FORTH ABOVE IS A FUNDAMENTAL ELEMENT OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN YOU AND TheSoftware. THE INABILITY TO USE THE WEBSITE, SERVICES, CONTESTS, CONTENT, ANY THIRD PARTY PRODUCTS THAT YOU MAY RECEIVE FROM ONE OF OUR THIRD PARTY PROVIDERS, AND/OR ANY OTHER PRODUCTS AND/OR SERVICES THAT YOU MAY APPLY FOR THROUGH THE WEBSITE WOULD NOT BE PROVIDED TO YOU WITHOUT SUCH LIMITATIONS.

VRIJWARING

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners, te vrijwaren van en tegen alle claims, onkosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen van welke aard dan ook, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en/of deelname deelnemen aan een Wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van rechten van een ander individu en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten behoeve van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen namens zichzelf rechtstreeks tegenover u te doen gelden en af ​​te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links bevatten naar en/of u verwijzen naar andere internetwebsites en/of -bronnen, inclusief, maar niet beperkt tot, websites en/of bronnen die eigendom zijn van en beheerd worden door Externe Providers. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Bovendien onderschrijft TheSoftware geen voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of ander materiaal op of beschikbaar via websites of bronnen van derden, en is er ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, of voor eventuele schade en/of daaruit voortvloeiende verliezen.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de website en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via of in verband met de website indient, zijn onderworpen aan ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website en alle andere door u verstrekte persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken, in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

Elke poging van een individu, al dan niet klant van TheSoftware, om de werking van de Website te beschadigen, te vernietigen, te manipuleren, te vernielen en/of anderszins te verstoren, is een overtreding van het strafrecht en het burgerlijk recht en TheSoftware zal alle mogelijke rechtsmiddelen in dit verband tegen elke overtredende persoon of entiteit, voor zover toegestaan ​​door de wet en in billijkheid.

KEUZE VAN RECHT/LOCATIE

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Estland (zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen). Elke toegekende uitspraak is definitief en doorslaggevend voor de partijen en een uitspraak daarover kan worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank. Niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als een beletsel voor een partij om een ​​voorlopige voorziening te zoeken om haar rechten te beschermen in afwachting van een uitkomst in de arbitrage. Voor zover toegestaan ​​door de wet, stemt u ermee in dat u geen class action-rechtszaak zult aanspannen, eraan deelnemen of eraan deelneemt met betrekking tot enige claim, geschil of controverse die u tegen TheSoftware heeft. en elk van hun wettelijke vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, agentschappen en hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten. U stemt in met de invoering van een voorlopige voorziening om een ​​dergelijke rechtszaak te stoppen of om u als deelnemer aan de rechtszaak te verwijderen. U stemt ermee in de honoraria van de advocaat en de gerechtskosten te betalen die TheSoftwareurs moet maken bij het zoeken naar een dergelijke schadevergoeding. De Overeenkomst houdt geen afstand in van uw rechten en rechtsmiddelen om een ​​claim individueel in te dienen en niet als een collectieve actie in bindende arbitrage zoals hierboven bepaald. Deze bepaling die u verhindert om class action-rechtszaken aan te spannen, eraan deel te nemen of eraan deel te nemen, is een onafhankelijke overeenkomst. Mocht een deel van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal dat deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zullen de overige delen volledig van kracht blijven.